Přistavení vozidel pro svoz nebezpečných odpadů

15 Říj

Budou odebírány odpady pouze osobně doručené, nikoli odložené na příslušném stanovišti.

Seznam druhů odebíraných odpadů:

Televizory, chladničky, autobaterie, rozhlasové přijímače, zářivky, nebezpečné látky a jejich obaly, pneumatiky, počítače.
Budeme brát i železný šrot.

sobota
20.10.2018 Heřmanice – autobusová zastávka U kříže 9,00 až 9,20