Heřmanický ples s názvem „Heřmanický vrchní, aneb přejete si platit?“

Rádi bychom Vás pozvali na náš nadcházející ples s názvem „Heřmanický vrchní“, který se bude konat v sobotu 2.března 2024 v Hotelu Centrál od 20 hodin. Celý večer k tanci a poslechu bude hrát skvělá kapela VzHáčka a dočkáte se i našich tradičních vystoupení. Vstupenky si můžete zajistit u Jirky Nováka na telefonu 603 802 154.
Může jít o obrázek text, kde se píše Osadní výbor Hermanice uvádí HERMANICKY VRCHNÍ, aneb prejete si platit? 2. brezna 2024 od 20 hodin Hotel Centrál Nová Paka hraji VzHáčka Vstupenky je možné zakoupit u Jirky Nováka 603 802 154 vstupné 250 Kč
 
 
 

Veřejná schůze osadního výboru + bowlingový turnaj v sobotu 11. listopadu 2023

zve všechny své občany a příznivce na veřejnou schůzi osadního výboru,

která se koná v sobotu 11. listopadu 2023 od 16.30 hodin ve Sportovním centru Nová Paka.

Všechny vaše připomínky, nápady, doporučení i stížnosti jsou vítány.

Schůze nebude dlouhá, protože už v 17 hodin začíná veselé bowlingové klání

 pro všechny sportovně založené občany a přátele i ty, co to ještě nikdy nezkusili.

 

Pohádkové Heřmanice – ples

Rádi bychom Vás pozvali na náš nadcházející ples, který se bude konat v pátek 31.března 2023 v Hotelu Centrál od 20 hodin.
Hudební produkci zajistí skupina Efekt a dočkáte se i našich tradičních vystoupení.
Vstupenky si můžete zajistit u Jirky Nováka na telefonu 603 802 154.

PTAČÍ CHŘIPKA – mimořádná veterinární opatření

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v okolí Nové Paky a Nařízení Státní veterinární správy vyzýváme  chovatele ptactva v Nové Pace (vyjma Vrchoviny), aby poskytli městu pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků, a to nejpozději do 19.01.2023: 

I. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
II. Adresa (sídlo) chovatele
III. Kontaktní osoba
IV. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
V. Adresa místa chovu ptáků
VI. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
VII. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.
Informace zasílejte nejlépe e-mailem na adresu posta@munovapaka.cz, nebo osobně na MěÚ, Dukelské nám. 39. 
Případné informace: Petr Jerie, 606 892 368, jerie@munovapaka.cz.

Více informací na www.munovapaka.cz

PTAČÍ CHŘIPKA - mimořádná veterinární opatření

Silvestrovský výlet


Sraz jako obyčejně v 9.00 u klubovny, krásná procházka cca 10 km, cestou opékání buřtů, svařák, nealko pro děti.
Kdo chce, vezme si plavky, na klubovně bude opět gulášová polévka, svařák, možná pivo,…

A hlavně dobrá nálada a společné zakončení roku 2022.

Výsledky voleb do osadního výboru 2022

Výsledky voleb do osadního výboru Heřmanice, které se konaly ve dnech 23. a 24. září 2022

poř.

Jméno a příjmení

hlasů

1.

Marcela Fajferová

94

2.

Jiří Novák

91

3.

Pavel Vojtíšek

56

4.

Ivan Sehnal

50

5.

Jana Dytrychová

34

 

Zastupitelstvo města Nová Paka dne 24.11.2022 na ustavujícím zasedání, zvolilo předsedkyní osadní výboru Marcelu Fajferovou a členy osadního výboru – Jiřího Nováka, Pavla Vojtíška.