Podzimní svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad

15 Říj

V rámci podzimního úklidu budou Technické služby Nová Paka provádět svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad občanů města Nová Paka. Bioodpad bude možno ukládat do přistaveného kontejneru. Na svoz bioodpadu budou dohlížet a budou nápomocni pracovníci TS Nová Paka.

Za bioodpad se považuje posečená trávní hmota, spadané listí, plevel, květiny, větve, dřevní štěpka atd.  Nepatří sem a nebude umožněno odvezení odpadů z kuchyní, zbytků živočišného původu, dřevěného nábytku, papíru a velkého množství shnilého ovoce.

Kontejner bude přistaven v pátek 26.10.2018 po 12 hod., odvezen v pondělí 29.10.2018 po 8 hod. u odbočky na Studénku.

V ulici dr. K. Tučka bude přistaven v sobotu 20.10.2018 a 3.11.2018 od 14:45-15:15.