PTAČÍ CHŘIPKA – mimořádná veterinární opatření

V souvislosti s výskytem ptačí chřipky v okolí Nové Paky a Nařízení Státní veterinární správy vyzýváme  chovatele ptactva v Nové Pace (vyjma Vrchoviny), aby poskytli městu pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků, a to nejpozději do 19.01.2023: 

I. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
II. Adresa (sídlo) chovatele
III. Kontaktní osoba
IV. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
V. Adresa místa chovu ptáků
VI. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
VII. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
2. Vodní (husy, kachny)
3. Ostatní (pštros, pávi)
4. Holubi
5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní) vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.
Informace zasílejte nejlépe e-mailem na adresu posta@munovapaka.cz, nebo osobně na MěÚ, Dukelské nám. 39. 
Případné informace: Petr Jerie, 606 892 368, jerie@munovapaka.cz.

Více informací na www.munovapaka.cz

PTAČÍ CHŘIPKA - mimořádná veterinární opatření

Silvestrovský výlet


Sraz jako obyčejně v 9.00 u klubovny, krásná procházka cca 10 km, cestou opékání buřtů, svařák, nealko pro děti.
Kdo chce, vezme si plavky, na klubovně bude opět gulášová polévka, svařák, možná pivo,…

A hlavně dobrá nálada a společné zakončení roku 2022.

Výsledky voleb do osadního výboru 2022

Výsledky voleb do osadního výboru Heřmanice, které se konaly ve dnech 23. a 24. září 2022

poř.

Jméno a příjmení

hlasů

1.

Marcela Fajferová

94

2.

Jiří Novák

91

3.

Pavel Vojtíšek

56

4.

Ivan Sehnal

50

5.

Jana Dytrychová

34

 

Zastupitelstvo města Nová Paka dne 24.11.2022 na ustavujícím zasedání, zvolilo předsedkyní osadní výboru Marcelu Fajferovou a členy osadního výboru – Jiřího Nováka, Pavla Vojtíška.