Čarodejnice na tunelu

OV Heřmanice zve všechny obyvatele a příznivce Heřmanic
na

ČARODĚJNICE  NA  TUNELU

Dne 30. 4. 2015 (čtvrtek) Začátek v 17:00 hod.

Buřty s sebou, Piva a nealka bude dost

V sobotu 25.4.2015 od 8 hod. pořádáme velkou jarní brigádu – úklid hřiště, okolí klubovny, příprava čarodějnic, zváni a vítání jsou všichni, vezměte s sebou nářadí, občerstvení zajištěno.

carodejnice

Zápis z jednání Osadního výboru Heřmanice, ze dne 7.1.2015

Zápis z jednání OV Heřmanice

ze dne 07.01.2015

Přítomni: S.Kristiánová, J.Novák, M.Fajferová, M.Kozlová, P.Valenta, P.Fajfer, I.Sehnal, L.Vinklářová, J.Dytrychová,

Hosté: P.Vojtíšek

Úkoly k projednání:

 • Představení internetových stránek obce
 • Stav výstavby klubovny
 • Provozní řád klubovny
 • Příprava plesu
 • ostatní

 

 • Představení internetových stránek obce, naše osada dostala krásný vánoční dárek – máme internetové stránky – hermanicenp.cz – hostem schůze byl Pavel Vojtíšek, tvůrce internetových stránek obce Heřmanice, který je členům osadního výrobu představil, vysvětlit potřebné a projednal s nimi možnosti dalšího užívání stránek, administrace a využití v budoucnu. Za jeho práci mu patří velký dík.
 • Stav výstavby klubovny – probíhají dokončovací práce, úprava horního patra a přístup k němu, práce se budou i nadále řešit operativně s brigádníky s přihlédnutím k jejich času a počasí.
 • Provozní řád klubovny – je třeba nastavit přesná pravidla pro půjčování klubovny k soukromým účelům, včetně úhrady za půjčení a spotřebované energie. Do příštího zasedání výboru sestavíme provozní řád.
 • Příprava plesu – byl stanoven základní scénář plesu, začala příprava tanečních vystoupení, v co nejkratší době domluvíme podrobnosti týkající se občerstvení, byla stanovena cena vstupenek (200 Kč s místenkou, 140 Kč na stání), prodej lístků bude probíhat od 01.02.2015 – zajistí Jiří Novák.
 • Ostatní

27.března 2015 – v tento den bychom rádi uspořádali malý bowlingový turnaj pro naše seniory, připraveny budou v případě zájmu 2 bowlingové dráhy.

V polovině dubna by se mohlo konat první posezení pro naše starší osadníky v klubovně. Rádi bychom pro ně připravili milé odpoledne u kávičky se vzpomínáním nad některou ze starších kronik naší osady. Pro hůře pohyblivé zajistíme dopravu.

Na obě akce se připraví pozvánky, budou publikovány i na našich internetových stránkách a ve vývěskách.

 

V Heřmanicích 9. ledna 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Heřmanice, ze dne 26.11.2014

Zápis z jednání OV Heřmanice

ze dne 26.11.2014

Přítomni: S.Kristiánová, J.Novák, M.Fajferová, M.Kozlová, P.Valenta, P.Fajfer, I.Sehnal, L.Vinklářová, J.Dytrychová, R.Novotná

Úkoly k projednání:

 • Stav výstavby klubovny
 • Příprava plesu
 • Plán akcí na rok 2015
 • Organizační záležitosti
 • Silvestr
 • Veřejné osvětlení
 • Oprava plotu u sv.Mikuláše
 • Oprava komunikace

 • Brigády na výstavbě klubovny pokračují, je třeba ještě vybudovat schodiště a zábradlí k patru, kde se pracuje na obložení, podlahách apod.
 • Termín plesu je stanoven na 14.3.2015, hudba a téma je již také domluveno, scénář se pomalu připravuje a nácvik tanečních vystoupení začne hned v lednu.
 • V příštím roce budeme dále pokračovat v činnosti v podobném rozsahu jako v letošním roce.

 Určitě se vedle plesu uskuteční i oslava čarodějnic, výlet na kolech, sousedské posezení, nohejbalový turnaj, na podzim plánujeme návštěvu divadla. Novinkou pak bude májový průvod osadou-povoz tažený koňmi, živá hudba, krojovaní osadníci. Rádi bychom také od jara začali pořádat pro naše seniory posezení s kávičkou v klubovně.

 • Budou-li na silvestra příznivé podmínky, uspořádáme zábavné odpoledne pro děti – sněhuláci, pekáče, sáně apod. – budeme operativně řešit dle počasí.
 • Kristiánová byla pověřena podat oficiální žádost o přidání světla veřejného osvětlení u čp. 121 – Valentovi a o prodloužení veř.osvětlení ke klubovně – čp. 69.
 • Opravu plotu u sochy sv.Mikuláše u čp. 4 provedeme na jaře, bude se muset provést kompletní výměna dřevěných částí. Vzhledem k tomu že se jedná o kulturní památku, vše musí proběhnout ve spolupráci s odborem školství a  kultury MěÚ Nová Paka, který také uhradí náklady na nákup materiálu.
 • Město Nová Paka nám oznámilo plánovanou opravu části silnice č. III/28425 Nová Paka – Heřmanice (kostky). Správce komunikace (Správa silnic Královéhradeckého kraje) tuto komunikaci zařadil do plánu souvislých výstav pro rok 2015 -2016, při opravě dojde k položení živičného krytu na stávající žulové kostky, nepočítá se s výstavbou ani přípravou pro chodník.

Upozorňujeme občany, kteří bydlí u tohoto úseku silnice, že v období let 2015 – 2020 nebude možné uskutečňovat žádné rekonstrukce nebo stavby nových inženýrských sítí v tomto úseku komunikace.

Veřejná schůze osadního výboru 8. listopadu 2014 od 16 hodin ve Sportovním centru Nová Paka

OV Heřmanice zve všechny své občany a příznivce na veřejnou schůzi osadního výboru, která se koná v sobotu 8. listopadu 2014 od 16. hodin ve Sportovním centru Nová Paka.
Všechny vaše připomínky, nápady, doporučení i stížnosti jsou vítány.
Schůze nebude dlouhá, protože už v 17. hodin začíná Veselé bowlingové klání pro všechny sportovně založené občany a přátele i ty co to ještě nikdy nezkusili.

Těšíme se na Vás

Výsledky voleb do osadního výboru Heřmanice, konané ve dnech 10. a 11. října 2014

Počet odevzdaných lístků:    147
–        z toho neplatných:            0
poř. Jméno a příjmení Počet hlasů
1. Jiří Novák 95
2. Stanislava Kristiánová 80
3. Marcela Fajferová 59
4. Mgr. Ivan Sehnal 48
5. Marie Kozlová 42
6. Pavel Valenta 29
7. Lenka Vinklářová 17
8.-9. Pavel Fajfer 16
8.-9. Jana Kozlová 16
10. Jaromír Macourek 9
11. Jana Dytrychová 8
12. Romana Novotná 0

Volby do osadního výboru Heřmanice, konané ve dnech 10. a 11. října 2014 – kandidáti

č. Titul, jméno a příjmení kandidáta věk bydliště
1 Jana Dytrychová 50 Heřmanice 61
2 Pavel Fajfer 44 Heřmanice 68
3 Marcela Fajferová 40 Heřmanice 68
4 Jana Kozlová 24 Heřmanice 36
5 Marie Kozlová 54 Heřmanice 36
6 Stanislava Kristiánová 63 Heřmanice 15
7 Jaromír Macourek 76 Heřmanice 78
8 Jiří Novák 56 Heřmanice 112
9 Romana Novotná 49 Heřmanice 39
10 Mgr. Ivan Sehnal 51 Heřmanice 99
11 Pavel Valenta 36 Heřmanice 47
12 Lenka Vinklářová 46 Heřmanice 62

Zápis z jednání Osadního výboru Heřmanice, které se konalo ve čtvrtek 19.6.2014

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OV HEŘMANICE KTERÉ SE KONALO VE ČTVRTEK 19. 6. 2014

Přítomni :   M. Kozlová, S. Kristiánová, J. Kryspinová, M. Fajferová, L. Vinklářová, Novotná, V. Trnková, J. Novák, M. Hrnčíř, M. Macourek. Projednány a odsouhlaseny byly následující body :

 1. Hodnocení výletu na kolech
 2. Klubovna
 3. Příprava sousedského posezení
 4. Další zdařilou akcí, kterou pořádal osadní výbor Heřmanice byl již pátý ročník pivního půlmaratonu. V sobotu 24. 5. se sešlo na startu asi padesát cyklistů. V jedenáct hodin bylo odstartováno. V čele cyklistického pelotonu jel na čtyřkolce Jirka Novák s kameramanem Ivanem Sehnalem. Přesto, že každý účastník na startu obdržel kromě startovního čísla i plánek tratě, byla cesta přehledně značena oranžovými značkami. Po projetí třech kontrolních stanovišť, které byly na Klepandě, na Ploučnici a ve Staré Pace, všichni cyklisté dorazili do cíle. Na hřišti na všechny účastníky maratonu čekala malá překvapení. Odměnou pořadatelům byly úsměvy na spokojených tvářích a zářící oči těch nejmladších.
 5. Brigády na výstavbě klubovny pokračují. Na schůzi zastupitelstva města Nová Paka, konané 9. 6. 2014 podal starosta R. Cogan návrh, týkající se osady Heřmanice, která dokončuje výstavbu klubovny. S návrhem na tento výdaj jsou ostatní osadní výbory srozuměny. Jedná se ve výdajích o investiční rezervu – převod 250 000,- Kč pro osadu Heřmanice na dostavbu klubovny. Děkujeme.
 6. Přiblížil se i termín konání sousedského posezení – sobota 26. 7. 2014.   Členové osadního výboru si rozdělili úkoly. Začátek je naplánován na 15. hodin. Děti se mohou těšit nejen na své oblíbené soutěže, ale i na jízdu na koni a malování na obličej. Srdečně zveme všechny sousedy i přespolní.